SANEI SHOKAI

エタニティーシャンパーニュ

№15 1ケース150枚入/№20 1ケース100枚入

注文番号

エタニティーシャンパーニュ №20 :
H300×W420×G200㎜
エタニティーシャンパーニュ №15 :
H270×W355×G150㎜
facebook twitter line

SPEC