SANEI SHOKAI

エタニティーブラウン

№15 1ケース150枚入/№20 1ケース100枚入

注文番号

エタニティーブラウン№20 :
H300×W420×G200mm
エタニティーブラウン№15 :
H270×W355×G150mm
facebook twitter line

SPEC